top of page
一分鐘精神解碼 (EP12):厭食症

厭食症又叫神經性厭食症,患者會有意地嚴格限制自己進食,使體重下降至明顯低於正常標準或嚴重營養不良,但此時患者仍然恐懼發胖或拒絕正常進食。社會注重外表的風氣,影響了不少女性,她們一味追求纖瘦,致患上該症;值得留意的是,近年男性患者正逐步上升。

 

專家:陳仲謀 精神科專科醫生

 

 

----------------------------------------------

下一集預告: 一分鐘精神解碼:驚恐症

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page