top of page
一分鐘精神解碼 (EP15):邊緣型人格障礙

有遇過一些朋友,經常讓周圍的人感到不知該如何和他相處嗎?如果有,你可能遇到了「邊緣型人格障礙」的患者。這種病往往伴隨着其他精神疾病出現,所以要鑑別比較困難。

 

專家:彭學海博士

全邁進心理服務

首席註冊臨床心理學家

 

----------------------------------------------

下一集預告: 一分鐘精神解碼:

專注力失調及過度活躍症 ADHD

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page