top of page
一分鐘精神解碼 (EP18):分離焦慮症

為何我的子女一返學就喜歡「扭計」和哭鬧?返學對某些小朋友來說,的確是個挑戰,因為要暫時離開父母或者照顧者,未能適應的他們,有機會引發分離焦慮症,如果遲遲未能解決,最好向專業人士求助。

 

專家: 陳仲謀 精神科專科醫生

 

----------------------------------------------

 

下一集預告: 一分鐘精神解碼:對立反抗症

 

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page