top of page
一分鐘精神解碼 (EP23):性別不安症

是男是女?男變女、女變男?你知道人有心理性別與生理性別嗎?只要一分鐘,就會知道為何有些人對自己的性別會產生疑惑。

專家:
全邁進心理服務
臨床心理學家 甄梓竣

 

----------------------------------------------

 

下一集預告: 一分鐘精神解碼:躁鬱症

 

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page