top of page
一分鐘精神解碼 (EP26):失眠

失眠,幾乎是每個都市人都有過的經歷,衞生署2014至2015年度的人口健康調查報告發現,近半港人有睡眠困擾。大家知不知道,嚴重的失眠,其實已是一種情緒病呢?快Click入今集的《1分鐘精神解碼》,了解自己是否有失眠難題。

 

專家: 精神科專科醫生 陳仲謀

 

----------------------------------------------

下一集預告:

一分鐘精神解碼:密室恐懼症

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page