top of page
一分鐘精神解碼 (EP28):勃起障礙症

男人最痛係咩?好多人都會話係不舉,學名叫「 勃起障礙症」,即進行性行為時有勃起困難,以致未能完成性行為。原來除咗生理上嘅疾病,心理上如壓力、焦慮、感情等都有機會引起不舉,唔好意思話畀人知,不如聽聽醫生嘅解釋,可能幫到你。

 

專家: 精神科專科醫生 陳仲謀

 

----------------------------------------------

下一集預告:

一分鐘精神解碼:戀物狂

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page