top of page
一分鐘精神解碼 (EP33):兒童焦慮症

調查顯示,本港93%青少年因學習壓力或煩惱受不同程度的情緒困擾,最大煩惱來源是學業。我不愛競爭,但競爭找上我,小心孩子因此患上兒童焦慮症,這是存在於兒童中常見的情緒障礙,患者可能出現的徵狀包括容易緊張、肚痛、胃痛等,甚至影響社交,想知多一點,去片啦!

 

專家: Omni Mind Gym 全邁進心理服務

婚姻、家庭治療師及註冊輔導心理學家 康志敏

 

 

----------------------------------------------

下一集預告: 一分鐘精神解碼:鍾情妄情症

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page