top of page
一分鐘精神解碼 (EP37):排泄障礙症

當一個小朋友到了一定的年齡,仍無法控制自己的排泄行為,常有遺尿(尿床)或遺糞的問題,父母們就要小心啦!因為他可能患上了排泄障礙症,這有機會影響小朋友的自尊和人格,對其產生深遠的影響,快聽聽專家怎麼說!

 

專家: 精神科專科醫生 陳仲謀

 

----------------------------------------------

下一集預告: 一分鐘精神解碼:慢性疲勞症候群

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page