top of page
一分鐘精神解碼 (EP38):慢性疲勞綜合症

「點解我成日都咁攰?」、「點解瞓極都唔夠?」你試過這種感覺嗎?打工仔工作、生活壓力大,感到疲倦是常有的事,嚴重者甚至周身痛。如果你經常都有疲倦的感覺,就要小心啦!可能患上了慢性疲勞綜合症,快聽聽專家的解說,了解自己的身體狀況!

 

專家:全邁進心理服務

臨床心理學家 甄梓竣先生

 

----------------------------------------------

下一集預告: 一分鐘精神解碼:語言障礙症

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page