top of page
一分鐘精神解碼 (EP45):動作障礙症

走路不穩、跌倒、動作慢……點解我咁論盡?如果你經常出現控制動作的異常,可能是大腦神經功能有問題,快睇片為自己檢測一下!

 

專家:精神科專科醫生 陳仲謀

 

----------------------------------------------

下一集預告:

一分鐘精神解碼:易服癖

---------------------------------------------

​播放清單

bottom of page