top of page
一分鐘精神解碼 (EP50):選擇性不語症

孩子在家明明能言善道、活潑好動,為何一到學校或陌生地方就變了樣,完全不說話?究竟是太內向,還是怕醜?原來並非孩子不想說話,他們有可能患上了「選擇性不語症」,在某些特定環境便講不出話,家長們要留意啦!

 

專家: Omni Mind Gym 全邁進心理服務

婚姻、家庭治療師及註冊輔導心理學家 康志敏

 

----------------------------------------------

下一集預告:

一分鐘精神解碼:睡眠癱瘓症

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page