top of page
一分鐘精神解碼 (EP9):腸易激綜合症

有沒有試過逢重大會議、見客或考試等要事前夕,均感到腹痛難耐,明明沒有進食任何不妥的食物,卻總是於重要關頭想上廁所? 如果有類似情況,你可能患上了腸易激綜合症,現時醫學界尚未找到此症的原因,但推測與壓力、睡眠失調、個人飲食習慣等息息相關!

 

專家:彭學海博士

全邁進心理服務

首席註冊臨床心理學家

 

----------------------------------------------

下一集預告: 一分鐘精神解碼:SMD(嚴重精神病)比率

----------------------------------------------

​播放清單

bottom of page