top of page
華仔教你一分鐘精神解碼

唔該!阻你一分鐘,做咩?睇吓你有無精神病囉!唔到你唔信,真係只需一分鐘,透過《一分鐘精神解碼》,你便可以認識到不同類型精神疾病的徵狀,為自己或身邊人把關,做好預防措施,成為身心都健康的都市人。

 

一分鐘精神解碼

逢星期五 6:30pm 準時播出,敬請留意。

​播放清單

bottom of page