top of page
Mind & Life Issue 22- 後會有期 方健儀

《Mind & Life心活誌》八月刊(ISSUE 22)
專訪嘉賓:方健儀

有得揀,先至係老闆!如果畀你揀,你想做主播、拍戲、拍廣告……定係安安穩穩做教書先生呢?很可惜,這個選擇的機會不是屬於你,係屬於今期《心活誌》的訪問對象方健儀,你估佢又會揀咩呢?

​播放清單

雜誌速遞
展示《心活誌》精彩花絮及內容預告!

AD

bottom of page