top of page
【痛症殺手】你又痛 佢又痛 不如一齊學下點自救

痛!好痛!可以點?長期痛症令人容易抑鬱,特別是令文職人員受困的坐骨神經痛。原來只需一個簡單動作便可以紓緩痛楚,《痛症不求人》著者、復健教練Jay Lam親自示範,每日幾分鐘,便可以解決腰腿的痛症。

 

@JointFit 痛症不求人

@Optimum Performance Studio, TST

​播放清單

暢談心活
談論時事、生活和潮流熱門話題!

AD

bottom of page